struna tražilica

image shadow

test konfrontacije

orijentacijski test za ispitivanje grubih ispada vidnoga polja

kliničke medicinske znanosti

test naginjanja glave prema Bielschowskom

test za dijagnostiku kljenuti četvrtoga moždanog živca tijekom kojega pri nagibu glave na stranu paretičnoga mišića dolazi do izrazita vertikalnoga otklona oka

kliničke medicinske znanosti

test otkrivanja

test tijekom kojega se okluderom otkriva zdravo oko

kliničke medicinske znanosti

test pokrivanja

test tijekom kojega se okluderom pokriva zdravo, fiksirajuće oko

kliničke medicinske znanosti

test pokrivanja i otkrivanja

objektivni test za utvrđivanje postojanja i vrste strabizma kojim se pokrivanjem i otkrivanjem pojedinoga oka prate pokreti namještanja

kliničke medicinske znanosti

test preferencijske fiksacije

test za otkrivanje slabovidnosti u preverbalne djece koji se temelji na pretpostavci da će dijete preferirati fiksiranje objekata zdravim okom

kliničke medicinske znanosti

test preferencijskoga pogleda

subjektivan test za određivanje vidne oštrine u preverbalne djece koji se temelji na fiksiranju i praćenju šarenih objekata

kliničke medicinske znanosti

test sa stenopeičnim otvorom

test kojim se utvrđuje refrakcijski uzrok smanjene vidne oštrine

kliničke medicinske znanosti

Titmusov test

test za ispitivanje stereopsije u kojemu se rabe polarizirajuće naočale i tri kartice na kojima su prikazani likovi različita dubinskoga položaja

kliničke medicinske znanosti

tokarenje leća

postupak proizvodnje kontaktnih leća struganjem

kliničke medicinske znanosti