struna tražilica

image shadow

pravilo učenja

formula koja se primjenjuje za prilagođivanje težinskih koeficijenata među neuronima

matematika

pretraživanje u kvadrantu i oktantu

pretraživanje krigiranjem unutar elipsoida podijeljenoga na četiri ili osam jednakih sektora

matematika