struna tražilica

image shadow

višestruko dubilo s obrađenim zarupkom

višestruko oruđe koje sadržava najmanje dva različita tipa dubila sa zarupkom, osim kljunolikoga dubila i dubila u obliku papigina kljuna

arheologija

višestruko mješovito dubilo

višestruko oruđe koje se sastoji od kombinacije jednoga ili više diedričnih dubila i jednoga ili više dubila sa zarupkom

arheologija

višestruko oruđe

oruđe koje se sastoji od kombinacije više različitih zasebnih tipova

arheologija

višestruko svrdlo

oruđe s više svrdlastih vrhova katkada povezanih udubljenjima

arheologija

vjedro

konična posuda s ušicama

arheologija

vrboliki šiljak

izdužen listoliki šiljak polukružnoga presjeka s usporednom izravnom, rijetko obratnom obradbom postignutom pritiskom

arheologija

vrtača

izolirana udubina u kršu promjera od 10 do 500 m

vučedolska kultura

kultura kasnoga eneolitika i ranoga brončanog doba datirana u 3. tisućljeće pr. Kr. nastala u istočnoj Slavoniji i Srijemu, ali poslije raširena u velikome dijelu Podunavlja, Karpatske kotline, bosanskoga područja i alpskoga prostora, nazvana po nalazištu Vučedol kod Vukovara

arheologija

vulkanska stijena

stijena nastala izlijevanjem magme na Zemljinu površinu

geologija

vunasti mamut

izumrli srodnik slona koji je živio u pleistocenu na prostoru Euroazije i Sjeverne Amerike

arheologija