struna tražilica

image shadow

ungulati

sisavci čiji vrhovi prstiju završavaju kopitima ili papcima

arheologija

usnati plohak

plohak u obliku usne

arheologija

usporedna obradba

obradba koja je uska, plitka, izdužena i usporedna

arheologija

utvrđivenje broja odredivih primjeraka

metoda kvantifikacije koja daje apsolutni broj svih odredivih primjeraka različitih kategorija arheološkoga materijala

arheologija