struna tražilica

image shadow

silicificirano drvo

drvo čija je organska komponenta zamijenjena mineralima u procesu fosilizacije

geologija

silicijski sediment

talozi i stijene sastavljeni pretežito od autigenih silicijskih oksida ili oksida s vodom

geologija

silt

klastična nevezana sedimentna stijena izgrađena od čestica veličine od 0,004 do 0,063 milimetra

geologija

simbolika

ljudska sposobnost pridavanja značenja jednostavnim prikazima, ukrasima, slikama, figurama, zvukovima, gestama i tvarima

arheologija

sirovina

prirodni materijal koji su ljudi iskorištavali za izrađevine

arheologija

sitna obradba

obradba koja je kratka i rubna

arheologija

situla

metalno vjedro posebna oblika ukrašeno iskucavanim geometrijskim, vegetabilnim i figuralnim motivima

arheologija

sjaj srpa

trajni sjaj na kamenome oruđu koji nastaje intenzivnom sječom bilja

arheologija

sjeckalo

grubo oruđe na oblutku ili gomolju s tragovima lomljenja većih odbojaka s obiju strana

arheologija

sječivo

odbojak dobiven posebnim proizvodnim postupkom čija je dužina barem dvaput veća od širine s više ili manje usporednim bočnim rubovima

arheologija