struna tražilica

image shadow

revolucija sekundarnih proizvoda

niz promjena u strategiji iskorištavanja životinja i biljaka pri čemu one ne služe isključivo kao neposredan izvor prehrane, što utječe na promjene u životu i načinu razmišljanja ljudi

arheologija

revolucija širokoga spektra

proširenje prehrambene baze lovaca skupljača u vremenu koje prethodi pojavi neolitika

arheologija

rezni klin

grubo oblikovan šačnik, po obliku sličan kopljolikomu ili mikokijenskomu, ali grublje obrađenih rubova

arheologija

rezni rub

oštar radni rub izrađevine

arheologija

riton

posuda u obliku životinjskoga roga, životinjske glave ili stilizirane životinje

arheologija

robusni australopitecini

skupina australopitecina izdvojena na temelju robusne građe lubanje i izražene sagitalne krijeste

arheologija

romanelijen

kasnogornjopaleolitička industrija jugoistočnoga dijela Apeninskoga poluotoka koja se datira na sam završetak pleistocena, nazvana po nalazištu Grotta Romanelli smještenome u južnoj Apuliji

arheologija

romb

strmo obrađen geometrijski komadić u obliku romba na malome odbojku ili pločici

arheologija

rožnjački kop

mjesto prirodne pojave rožnjaka ispod razine zemlje koje su prapovijesne populacije eksploatirale kao izvor sirovine

arheologija

rožnjak

gusta silicijska sedimentna stijena iverasta ili školjkasta loma izgrađena od kriptokristalnoga ili mikrokristalnoga kvarca

arheologija