struna tražilica

image shadow

palinologija

znanstvena disciplina koja proučava fosilni pelud radi rekonstrukcije vegetacije i klime u prošlosti

arheologija

palisada

ograda od kolja koje je pobodeno u zemlju

interdisciplinarne humanističke znanosti

panini

pleme primata koje uključuje rod čimpanza i njihove evolucijske pretke i rođake nakon odvajanja od plemena hominini

paobradba

oštećenja na izrađevini koja sliče obradbi, a nastala su prirodnim putem

arheologija

paoruđe

izrađevina na kojoj je vidljiva paobradba

arheologija

Paranthropus

rod hominina u koji dio znanstvenika izdvaja vrste robusnih australopitecina

arheologija

patina

prirodna promjena površine kamenih nalaza koja može nastupiti nakon lomljenja

arheologija

pavlovijen

gornjopaleolitička kultura koja traje od prije približno 25 000 do 20 000 radiokarbonskih godina na prostoru Moravske, Slovačke i Češke

arheologija

pedorelikti

pedološke strukture koje izvorno pripadaju nekomu drugom okolišu taloženja

arheologija

pedostrukture

manje jedinice građe tla koje se od susjednih sastojaka tla mogu raspoznati po razlikama u koncentraciji najmanje jednoga sastojka ili po unutarnjoj građi

geologija