struna tražilica

image shadow

nastamba

građevina za zaklon, rad i boravak

arheologija

natufijen

predneolitički kulturni kompleks rasprostranjen na Levantu između 12 500 i 10 000 godina pr. Kr., nazvan po nalazištu Wadi en-Natuf u Izraelu

arheologija

nazubak

kameno oruđe na odbojku ili sječivu s jednim ili više nazubljenih rubova

arheologija

nazubljena pločica

sitno oruđe na pločici kojemu su jedan ili oba bočna ruba djelomično ili cjelovito nazubljeni

arheologija

nazubljena pločica s hrptom

pločica s hrptom s cjelovito ili djelomično nazubljenim bočnim rubom koji je nasuprotan hrptu

arheologija

nebekijen

rana epipaleolitička kultura na Levantu

arheologija

neizravna obradba

obradba na ventralnoj strani oruđa postignuta udarcima po dorzalnoj strani

arheologija

neizravni udarac

tehnika lomljenja udaranjem čekića po dlijetu koje je prislonjeno na rub objekta od kojega se odlama

arheologija

neodredivi obradak

djelić oruđa čiji se tip zbog fragmentiranosti ne može pobliže odrediti

arheologija

neolitička revolucija

pojam koji je u arheologiju uveo V. Gordon Childe da bi naglasio presudnu važnost poljoprivrede i njezina širenja za napredak čovječanstva u njegovoj ranoj povijesti

arheologija