struna tražilica

image shadow

marksistička arheologija

primjena principa marksističke teorije na tumačenje i razumijevanje prapovijesnih društava

medijalni dio

središnji dio određene izrađevine

arheologija

megalit

spomenik ili građevina načinjeni od velikih kamenih gromada ili blokova

arheologija

megalitska arhitektura

prapovijesni način gradnje spomenika ili objekata uporabom velikih kamenih blokova

arheologija

megaron

trodijelna građevina koja se sastoji od trijema, predvorja i glavne prostorije u čijemu se središtu nalazi ognjište

arheologija

meki čekić

čekić od roga, kosti ili tvrda drva

arheologija

menhir

megalitski spomenik u obliku okomito postavljena kamenoga bloka ili stupa

arheologija

mentalni predložak

ideja koju proizvođač ima na umu prije proizvodnje o tome kako bi izrađevina trebala izgledati

arheologija

Merckov nosorožac

izumrli pleistocenski šumski dvorogi nosorog

arheologija

metalno doba

arheološka doba u kojima je gospodarski, društveni i kulturni razvoj obilježen uporabom metala i slitina za izradbu oruđa, oružja, nakita, posuđa i drugih izrađevina

arheologija