struna tražilica

image shadow

kasni gornji paleolitik

dio paleolitika koji traje od približno 20 000 do 10 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

kasni paleolitik

završna faza gornjega paleolitika koja traje između približno 12 000 i 10 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

kasno kameno doba

završna faza afričke podjele kamenoga doba koja traje između približno 40 000 i 10 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

kastelnovijen

mezolitička kultura nazvana po nalazištu Châteauneuf-les-Martigues, rasprostranjena tijekom 7. i 6. tisućljeća pr. Kr. na području Portugala, Španjolske, Francuske i sjeverne Italije

arheologija

kebarijen

epipaleolitička kultura na području Libanona, Sirije i Izraela, nazvana prema nalazištu Kebara u Izraelu, za čije su kasnije faze tipični geometrijski mikroliti

arheologija

kenotaf

prazan, simboličan grob podignut na uspomenu pokojniku čije se tijelo nalazi drugdje

arheologija

kenozoička era

najmlađa geološka era koja je počela prije 66 milijuna godina i traje još i danas

geologija

Kenyanthropus platypos

vrsta ranih hominina pronađena u Keniji i datirana u vrijeme od 3,5 milijuna godina prije sadašnjosti, prema dijelu znanstvene zajednice vjerojatni predak roda Homo

arheologija

keramika

skupni naziv za proizvode izrađene od gline ili mješavine gline uz dodatak različitih organskih ili anorganskih primjesa, koji su nakon oblikovanja očvrsnuti pečenjem

arheologija

klaktonijen

industrija donjega paleolitika bez šačnika, s oruđem na nepravilnim i masivnim odbojcima, nazvana po nalazištu Clacton-on-Sea u Engleskoj

arheologija