struna tražilica

image shadow

glacijal Mindel

drugi alpski glacijal koji je trajao od približno 450 000 do 300 000 godina prije sadašnjosti

geologija

glacijal Riss

treći alpski glacijal koji je trajao od približno 200 000 do 170 000 godina prije sadašnjosti

geologija

glacijal Würm

posljednji alpski glacijal koji je trajao od približno 100 000 do 10 000 godina prije sadašnjosti

geologija

glacijalni maksimum

razdoblje u kojemu širenje ledenjaka dostiže maksimum

arheologija

glačalica

izduženo koštano oruđe s glatkim, poliranim distalnim krajem

arheologija

glačanje

obradba kamenoga oruđa trenjem manjega intenziteta uslijed čega dolazi do disperzije odnosno rasipanja minijaturnih čestica

arheologija

glatki plohak

plohak odlomljen od udarne plohe koja je cijela ili na mjestu odlamanja bila glatka

arheologija

glina

klastična nevezana finozrnata sedimentna stijena s promjerom čestica manjim od 0,002 mm

gnajs

metamorfna stijena nastala tijekom regionalnoga progresivnog metamorfizma srednjega i visokoga stupnja

geologija

golemi jelen

izumrla vrsta pleistocenskoga jelena

arheologija