struna tražilica

image shadow

bioarheologija

znanstvena disciplina koja proučava ljudske skeletne ostatke iz arheološkoga konteksta kako bi rekonstruirala uvjete i kvalitetu života prošlih populacija

arheologija

bioturbacija

pomicanje materijala u slojevima koje je posljedica djelovanja korijenja biljaka, jazbinskih životinja i drugih organizama

arheologija

bipolarna tehnika lomljenja

tehnika lomljenja kod koje se jezgra polaže na nakovanj i udara čekićem kako bi se odlomili odbojci

arheologija

blanja

grebalo na prizmolikoj ili prizmastoj, rijetko stožastoj jezgri, izrađeno dotjerivanjem jednoga ruba udarne plohe

arheologija

bočni rub

rub lijeve ili desne strane izrađevine koja je postavljena po pravilima orijentacije

arheologija

bohunicijen

prijelazna industrija inicijalnoga gornjeg paleolitika u Moravskoj, srednjopaleolitičkih i gornjopaleolitičkih značajka, nazvana prema nalazištu Bohunice

arheologija

bojronijen

ranomezolitička kultura južne Njemačke i sjeverne Švicarske čije se trajanje smješta u razdoblje između približno 9700 i 7000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

Bordesova metoda

metodološki pristup koji obuhvaća obradbu litičkih skupova nalaza i njihovu usporedbu s pomoću statističkih podataka i grafičkih prikaza

arheologija

boreal

klimatska faza u razdoblju od 9600 do 7500 godina prije sadašnjosti na području Europe, koja se veže uz prvo širenje postglacijalnih šuma i ubrzano podizanje morske razine

geologija

bradva

kameno oruđe slično sjekiri, ali asimetrična profila

arheologija