struna tražilica

image shadow

analiza tragova uporabe

proučavanje i tumačenje tragova korištenja na površini oruđa

arheologija

andezit

neutralna vulkanska stijena sive do zelenkaste boje koju izgrađuju pretežito minerali feldspata i feromagnezijski minerali kao što su piroksen, amfibol ili biotit, a sporedno sadržava i kvarc

geologija

antikvarstvo

tradicija bavljenja prošlošću u Europi od 16. do 19. stoljeća zanimanjem za stare spomenike i umjetničke predmete

arheologija

antrakologija

proučavanje ostataka drva i drvenoga ugljena s arheoloških nalazišta u svrhu utvrđivanja vrsta biljaka koje su prapovijesne zajednice upotrebljavale

arheologija

antropogeno tlo

tlo nastalo intenzivnim djelovanjem čovjeka u dugome razdoblju

arheologija

antropomorfni prikaz

prikaz u obliku čovjeka

arheologija

apsida

polukružni ili poligonalni prostor dodan tijelu građevine najčešće u duljinskoj osi

interdisciplinarne humanističke znanosti

Ardipithecus ramidus

vrsta ranih hominina koja je obitavala na području današnje Etiopije prije približno 4,4 milijuna godina

arheologija

arensburgijen

kasnopaleolitička kultura sjevernoeuropske nizine, nazvana prema dolini pokraj sela Ahrensburg u sjeveroistočnoj Njemačkoj, koja se pojavljuje približno od 11 000 do 10 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti i za koju su karakteristični šiljci s produžetkom

arheologija

arheologija

znanost koja sustavno istražuje, otkriva, proučava i objašnjava proteklu čovjekovu stvarnost na osnovi materijalnih ostataka samoga čovjeka, njegovih izrađevina te različitih tragova koje je ostavio u svome okolišu

arheologija