struna tražilica

image shadow

teorija brojeva

grana matematike koja se bavi svojstvima cijelih brojeva

matematika

teorija skupova

grana matematike koja proučava skupove i usko je povezana s matematičkom logikom

matematika

teorija vjerojatnosti

grana matematike koja se bavi analizom slučajnih pojava

matematika

testna statistika

statistika na temelju čijih se vrijednosti donosi odluka o odbacivanju ili neodbacivanju zadane osnove statističke hipoteze u korist njezine alternative

matematika

tetiva kružnice

dužina koja spaja dvije točke na kružnici

matematika

tetivni mnogokut

mnogokut kojemu su svi vrhovi na jednoj kružnici

matematika

težišnica trokuta

dužina koja spaja vrh trokuta s polovištem nasuprotne stranice

matematika

težište

točka čiji je zbroj vektora s početkom u toj točki i završetkom u točkama zadanoga skupa jednak nuli

matematika

težište trokuta

točka u kojoj se sijeku težišnice trokuta

matematika

tijelo

asocijativni prsten čiji svaki element različit od nule ima dvostrani inverzni element s obzirom na množenje

matematika