struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

sigma-algebra

množina podskupova određenoga univerzalnog nepraznog skupa koja sadržava taj skup, komplement svakoga svojeg člana i sve prebrojive unije svojih članova

matematika

sigma-algebra događaja

sigma-algebra podskupova prostora elementarnih događaja koje jednoznačno poistovjećujemo s događajima tako što se skup iz te sigma-algebre sastoji od onih i samo od onih elementarnih događaja koji su povoljni za određeni događaj

matematika

sigurni događaj

događaj kojemu je svaki događaj povoljan

matematika

simetrala dužine

pravac koji prolazi polovištem dužine i okomit je na dužinu

matematika

simetrala kuta

zraka s početkom u vrhu kuta koja dijeli kut na dva sukladna dijela

matematika

simetrična matrica

kvadratna matrica koja je jednaka matrici koja joj je transponirana

matematika

simetrična razlika skupova

unija razlika dvaju zadanih skupova

matematika

simetričnost

svojstvo nepromjenjivosti pri djelovanju neke simetrije

matematika

simetrija

izometrija pravca, ravnine ili prostora inverzna sama sebi

matematika

simpleks

konveksna ljuska $n+1$ točaka u euklidskome prostoru dimenzije veće od $n$ ili jednake $n$, pri čemu je $n$ pozitivni cijeli broj ili nula, a točke ne pripadaju istodobno ni jednomu potprostoru dimenzije manje od $n$

matematika