struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

rastući niz

niz $a_n$ elemenata uređenoga skupa $(X,

matematika

ravnalica

pravac u ravnini koji ima svojstvo da je omjer udaljenosti svake točke čunjosječnice od žarišta i od toga pravca stalan

matematika

ravnalica parabole

pravac koji ima svojstvo da je parabola skup svih točaka jednako udaljen od njega i od žarišta parabole

matematika

ravnina

matematička apstrakcija skupa točaka koji čini zamišljeni list papira koji se proteže u svim smjerovima

matematika

ravninska algebarska krivulja

neprazni skup svih točaka u ravnini koje u pravokutnim koordinatama zadovoljavaju istu netrivijalnu algebarsku jednadžbu

matematika

ravninska krivulja

krivulja koja se nalazi u ravnini

matematika

ravninska trigonometrija

trigonometrija primijenjena na ravninu

matematika

ravninsko stablo

stablo kojemu je u svakome vrhu zadan poredak bridova koji izlaze iz toga vrha

matematika

razapinjuće stablo

stablo koje prolazi kroz sve vrhove zadanoga povezanog neusmjerenog grafa

matematika

razdioba frekvencija

funkcija koja svakoj vrijednosti statističke varijable ili statističkoga vektora pridružuje odgovarajuću frekvenciju u danome uzorku

matematika