struna tražilica

image shadow

oduzimanje

aritmetička operacija pri kojoj je razlika umanjenika i umanjitelja ona veličina koja pribrojena umanjitelju daje umanjenik

matematika

ograničeni linearni operator

linearni operator $T:V\to W$ iz normiranoga vektorskog prostora $V$ s normom $\|\cdot \|_V$ u normirani vektorski prostor $W$ s normom $\|\cdot\|_W$ sa svojstvom da postoji realni broj $C\geq 0$ takav da za svaki $v\in W$ vrijedi nejednakost $\| T(v)\| \leq C \| v\|$

matematika

okolina

podskup topološkoga prostora koji sadržava određeni otvoreni skup koji sadržava zadani skup

matematika

okolina točke

skup koji sadržava barem jedan otvoreni skup koji sadržava određenu točku

matematika

okomica

pravac okomit na određeni geometrijski objekt

matematika

okomita projekcija

usporedna projekcija u kojoj su projekcijske zrake okomite na sliku

matematika

okomiti vektori

dva vektora vektorskoga prostora sa skalarnim umnoškom jednakim nuli

matematika

okomitost

binarna relacija na matematičkim objektima kao poopćenje pojma okomitosti dvaju pravaca u ravnini

matematika

oktaedar

pravilno geometrijsko tijelo omeđeno s osam jednakostraničnih trokuta

matematika

oktant

osmina prostora koja nastaje kada koordinatne ravnine podijele prostor

matematika