struna tražilica

image shadow

linearna forma

linearna funkcija iz skupa vektora vektorskoga prostora u skup skalara

matematika

linearna funkcija

funkcija zadana kao linearna kombinacija varijabla i moguće jedinice

matematika

linearna jednadžba

jednadžba u kojoj se nepoznanice pojavljuju linearno

matematika

linearna jednakost

jednakost dvaju matematičkih izraza koji su zadani linearnim funkcijama

matematika

linearna kombinacija vektora

vektor oblika $a_1x_1+a_2x_2+...+a_nx_n$, pri čemu su $x_1,x_2,...,x_n$ zadani vektori, $a_1,a_2,...,a_n$ skalari, a $n$ je prirodni broj

matematika

linearna ljuska

najmanji vektorski potprostor vektorskoga prostora koji sadržava sve konačne linearne kombinacije elemenata danoga skupa vektora

matematika

linearna nejednakost

nejednakost oblika $F(v)>a$, $F(v)

matematika

linearna optimizacija

matematički postupak ili algoritam nalaženja maksimalne ili minimalne vrijednosti u skupu parametara koja zadovoljava sustav zahtjeva formuliranih kao linearne nejednakosti i linearne jednakosti u skupu parametara

matematika

linearni ekscentricitet

udaljenost središta i žarišta čunjosječnice

matematika

linearni operator

operator koja je aditivan i homogen

matematika