struna tražilica

image shadow

ekvivalentni izrazi

izrazi koji se razlikuju jedan od drugoga prema načinu zapisivanja, ali se ne razlikuju barem prema jednome načelu

matematika

element skupa

matematički objekt koji je sastavni dio skupa

matematika

elementarna funkcija

funkcija koja se može dobiti iz algebarskih, trigonometrijskih, lučnih, eksponencijalnih i logaritamskih funkcija uz konačno mnogo primjena operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja i komponiranja funkcija

matematika

elementarni događaj

događaj koji se ne može prikazati kao unija barem dvaju uzajamno isključivih mogućih događaja

matematika

elipsa

skup točaka ravnine čiji je zbroj udaljenosti do dviju čvrstih točaka stalan

matematika

elipsoid

ploha koja se pogodnim izborom koordinatnoga sustava može prikazati jednadžbom $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

matematika

eliptična funkcija

meromorfna funkcija koja je periodična u odnosu na dva perioda koja nisu na istome pravcu u kompleksnoj ravnini

matematika

eliptični integral

integral racionalne funkcije dvaju argumenata čiji je prvi argument ujedno i varijabla integriranja, a drugi je argument korijen polinoma trećega ili četvrtoga stupnja u varijabli integriranja koji nema dvostrukih nultočaka

matematika

eliptični paraboloid

ploha koja se pogodnim izborom koordinatnoga sustava može prikazati jednadžbom $z=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$

matematika

empirijska funkcija razdiobe

statistika jednaka realnoj funkciji koja svakomu realnom broju pridružuje relativnu frekvenciju onih elemenata uzorka koji su manji od toga broja ili su mu jednaki

matematika