struna tražilica

image shadow

imunogen

antigen koji može potaknuti odvijanje specifične imunosne reakcije

temeljne medicinske znanosti

imunoglobulin E

imunoglobulin koji čini malen udio svih imunoglobulina, a ima veliku ulogu u parazitarnim zarazama i alergijama

temeljne medicinske znanosti

imunoglobulin G

imunoglobulin koji čini najveći udio svih imunoglobulina, a građen je u obliku ipsilona od dvaju identičnih teških i dvaju identičnih lakih polipeptidnih lanaca

temeljne medicinske znanosti

imunoglobulin M

imunoglobulin koji je građen od pet kovalentno povezanih četverolančanih jedinica, a njegova pojava u krvnome serumu upućuje na nedavnu infekciju

temeljne medicinske znanosti

imunokompleks

kompleks koji se sastoji od antigena i protutijela

temeljne medicinske znanosti

imunološka preosjetljivost

neželjena i neprimjerena imunosna reakcija koja je praćena oštećenjem organizma

temeljne medicinske znanosti

imunosupresija

potiskivanje i suzbijanje imunosne reakcije

temeljne medicinske znanosti

infekcija

prodor, naseljavanje i umnožavanje mikroorganizama u tkivima, na tkivnim površinama ili u tjelesnim prostorima višega organizma

temeljne medicinske znanosti

infraglotična šupljina

donji kat grkljanske šupljine koji se širi prema dolje i nastavlja se u šupljinu dušnika

temeljne medicinske znanosti

inhibicijski

koji koči određeni proces

temeljne medicinske znanosti