struna tražilica

image shadow

hemoglobin A

najzastupljeniji hemoglobin u eritrocitima odraslih osoba

temeljne medicinske znanosti

hemoglobin F

najzastupljeniji hemoglobin u eritrocitima fetusa

temeljne medicinske znanosti

hemoglobin S

patološki hemoglobin anemije srpastih stanica koji nakon otpuštanja kisika stvara teško topljive polimere zbog čega eritrociti poprimaju srpasti oblik

temeljne medicinske znanosti

hemoglobinski lanac

osnovna gradivna jedinica hemoglobina tvorena od globina i molekule hema

temeljne medicinske znanosti

hemoliza

raspadanje eritrocita uslijed pucanja stanične mebrane

temeljne medicinske znanosti

hemolizini

tvari koje oštećuju eritrocite pri čemu se oslobađa hemoglobin

temeljne medicinske znanosti

hemopeksin

plazmatska bjelančevina koja veže i prenosi hem i druge porfirine krvlju

temeljne medicinske znanosti

hemoragijski šok

šok koji nastaje zbog krvarenja

temeljne medicinske znanosti

hemosiderin

netopljivi spoj koji sadržava željezo, a nastaje u okolnostima pojačanoga raspada eritrocita

temeljne medicinske znanosti

Henderson-Hasselbalchova jednadžba

jednadžba koja određuje pH-vrijednost otopine u kojoj su poznati koncentracija hidrogenkarbonatnih iona i parcijalni tlak ugljikova dioksida u otopini

kliničke medicinske znanosti