struna tražilica

image shadow

fibrin

bjelančevina čijom polimerizacijom nastaju niti koje tvore krvni ugrušak

temeljne medicinske znanosti

fibrinogen

čimbenik zgrušavanja koji tijekom zgrušavanja krvi djelovanjem trombina prelazi u fibrin

temeljne medicinske znanosti

fibroblastni čimbenici rasta

čimbenici rasta koji imaju važnu ulogu u angiogenezi, embrijskome razvoju i zacjeljivanju rana

temeljne medicinske znanosti

Fickovo načelo raspodjele kisika

načelo prema kojemu je srčani minutni volumen jednak omjeru količine kisika apsorbiranoga iz pluća tijekom jedne minute i arterijsko-venske razlike u koncentraciji kisika

temeljne medicinske znanosti

filament

polimer bjelančevinskih molekula u obliku dugoga tankog lanca

temeljne medicinske znanosti

filtracija

tlačno protiskivanje unutaržilne tekućine s otopljenim tvarima male molekulske mase kroz kapilarne pore

temeljne medicinske znanosti

filum terminale

završni dio kralježnične moždine koji se proteže do križnoga kanala gdje srasta s pokosnicom

temeljne medicinske znanosti

fiziologija

znanost koja proučava normalne životne procese i funkcije živih bića

temeljne medicinske znanosti

fiziologija čovjeka

fiziologija koja kvalitativno i kvantitativno opisuje sve normalne funkcije čovjekova organizma

temeljne medicinske znanosti

fiziološki mrtvi prostor

prostor alveola koji ima patološki smanjenu ili u potpunosti prekinutu opskrbu krvlju što za posljedicu ima nedovoljnu izmjenu plinova

temeljne medicinske znanosti