struna tražilica

image shadow

ekstrapiramidni motorički sustav

dio središnjega živčanog sustava koji uključuje različita motorička kontrolna područja koja kontroliraju nenamjerne motoričke reflekse i kretnje te koordinaciju, a nisu dio kortikospinalnoga piramidnog sustava

temeljne medicinske znanosti

ektoplazma

rubni dio citoplazme uz staničnu membranu bez organela

temeljne medicinske znanosti

ekvator leće

kružni rub leće preko kojega prednja i stražnja površina leće prelaze jedna u drugu, a ispred i iza ekvatora te djelomice na sam ekvator hvataju se zonularna vlakna

temeljne medicinske znanosti

elastaza

enzim koji katalizira razgradnju elastičnih vlakana u dvanaesniku

temeljne medicinske znanosti

elastin

netopiva bjelančevina, veoma otporna na kemijsku razgradnju, koja izgrađuje elastična vlakna i utječe na njihovu elastičnost

temeljne medicinske znanosti

elektrogena crpka

ionska crpka čije djelovanje rezultira stvaranjem razlike električnoga potencijala između unutarnje i vanjske strane stanične membrane

temeljne medicinske znanosti

elektrokonvulzivno liječenje

liječenje mentalnih bolesti koje uključuje izazivanje generaliziranih napadaja i gubitka svijesti kratkotrajnom primjenom niskonaponske izmjenične struje na mozak preko elektroda postavljenih na kožu glave

kliničke medicinske znanosti

elektromagnetni mjerač protoka

uređaj za mjerenje krvnoga protoka koji funkcionira na temelju stvaranja električnoga napona između elektroda postavljenih na krvnu žilu i koje se nalaze u jakome magnetskom polju

temeljne medicinske znanosti

embolus

odvojena, putujuća intravaskularna masa nošena krvotokom koja može začepiti arterije na mjestu udaljenome od mjesta nastanka

temeljne medicinske znanosti

embrijska stanica

stanica ranoga, embrijskoga razvojnog razdoblja organizma sposobna za diferencijaciju u sve vrste specijaliziranih stanica

temeljne medicinske znanosti