struna tražilica

image shadow

adenin

purinska baza koja ima važnu biokemijsku ulogu u izgradnji nukleinskih kiselina u kojima se sparuje s timinom ili uracilom te u tvorbi adenozin-trifosfata, nikotinamid-adenin-dinukleotida i flavin-adenin-dinukleotida

temeljne medicinske znanosti

adenohipofiza

prednji dio hipofize koji se razvija iz vanjskoga zametnog listića krova usne jamice, a luči hormone somatotropin, tireotropin, gonadotropne hormone i adrenokortikotropni hormon

temeljne medicinske znanosti

adenozin

nukleozid koji sadržava molekulu adenina vezanu za molekulu riboze

temeljne medicinske znanosti

adenozin-monofosfat

nukleotid koji se sastoji od jednom fosforiliranoga adenozina

temeljne medicinske znanosti

adenozin-trifosfataza

enzim koji katalizira cijepanje adenozin-trifosfata na adenozin-difosfat i jedan fosfatni ion pri čemu se oslobađa energija

temeljne medicinske znanosti

adipokini

citokini koje izlučuju masne stanice

temeljne medicinske znanosti

adipozogenitalni sindrom

poremećaj lučenja gonadotropnih hormona hipofize zbog oštećenja hipotalamusa čija je posljedica gubitak osjećaja sitosti, pretilost te nedovoljno razvijene spolne žlijezde

temeljne medicinske znanosti

adisonska kriza

stanje opasno za život koje nastaje u bolesnika s nedostatkom glukokortikoida i mineralokortikoida prouzročeno fizičkim ili psihičkim stresom

temeljne medicinske znanosti

adrenalni dijabetes

poremećaj obilježen povećanom sintezom kortizola u nadbubrežnoj žlijezdi te posljedičnim povećanjem njegove razine u krvi koji stimuliranjem glukoneogeneze i smanjenjem iskoristivosti glukoze u stanicama dovodi do rasta koncentracije glukoze u krvi

temeljne medicinske znanosti

adrenergični receptor

receptor koji odgovara na podražaj adrenalinom i noradrenalinom

temeljne medicinske znanosti