struna tražilica

image shadow

zaporni ventil s klizačem

zaporni ventil u kojemu se protok prekida pomičnim plosnatim elementom koji klizi unutar kućišta ventila

strojarstvo

zarobljeni zrak

neotopljeni zrak u radnoj tekućini

strojarstvo

zasićeni zrak

zrak koji sadržava najveću količinu vodene pare pri danoj temperaturi i tlaku

strojarstvo

zasun

zaporni ventil čiji su ulazni i izlazni otvori u istoj osi pri čemu se radni element giba okomito na os koja prolazi kroz otvore

strojarstvo

zaštitna kapica

kapica za odvrtanje radi zaštite od onečišćenja ili oštećenja

strojarstvo

zaštitni čep

čep za odvrtanje radi zaštite od onečišćenja ili oštećenja

strojarstvo

zatvoreni hidraulički krug

hidraulički krug u kojemu se tekućina iz povratnoga voda odvodi na usisnu stranu pumpe

strojarstvo

zatvoreni položaj ventila

položaj radnoga elementa ventila pri kojemu su svi otvori na razvodnome ventilu zatvoreni

strojarstvo

zatvoreni regulacijski krug

regulacijski krug u kojemu se ulazni signal automatski namješta prema odzivu

strojarstvo

zatvoreni spremnik

zabrtvljeni spremnik za skladištenje radne tekućine u kojemu je tlak viši od atmosferskoga tlaka

strojarstvo