struna tražilica

image shadow

radni ciklus

slijed aktivnosti u radu uređaja koje se ponavljaju

strojarstvo

radni element

element pumpe ili hidrauličnoga motora čijim se gibanjem mijenja obujam radnih komora

strojarstvo

radni element ventila

unutarnji dio ventila koji svojim pomakom omogućuje upravljanje smjerom strujenja fluida, tlakom ili protokom

strojarstvo

radni obujam

teorijski obujam fluida koji bi bio potisnut pri potpunome hodu, ciklusu ili okretaju pumpe ili aktuatora

strojarstvo

radni otvor

otvor na sastavnici koji se spaja s radnim vodom

strojarstvo

radni period

vrijeme rada kompresorske jedinice pod punim opterećenjem unutar određenoga vremena

strojarstvo

radni protok

protok koji daje pumpa pri radnim uvjetima sustava

strojarstvo

radni stroj

stroj za obavljanje određenih radova vlastitim uređajima i opremom

strojarstvo

radni uređaj

uređaj koji osigurava ulazni signal upravljačkomu mehanizmu

strojarstvo

radni uvjeti

skup obilježja kojima su sustav, podsustav, sastavnice ili cjevovod izloženi tijekom izvođenja svojih funkcija

strojarstvo