struna tražilica

image shadow

mehanička ulazna snaga

snaga koju pogonski motor predaje pumpi

strojarstvo

mehanički gubitci

gubitci nastali zbog trenja dijelova pri relativnome gibanju

strojarstvo

mehanički pokretan ventil

ventil pokretan mehaničkom napravom

strojarstvo

mehanički rad

umnožak sile i puta na kojemu sila djeluje na tijelo tijekom gibanja

strojarstvo

mehanički uređaj

mehanizam koji radi na načelima mehanike

strojarstvo

mehaničko prigušenje

prigušenje uporabom sile trenja ili elastičnoga materijala

strojarstvo

mehaničko upravljanje

upravljanje uporabom mehaničke sile

strojarstvo

membranski cilindar

cilindar u kojemu mehanička sila nastaje djelovanjem tlaka fluida na membranu

strojarstvo

membranski kompresor

volumenski kompresor koji upotrebljava elastičnu membranu umjesto klipa

strojarstvo

membranski sušač zraka

sušač zraka koji radi na načelu sniženja rosišta prolaskom stlačenoga zraka kroz membranu napravljenu od snopova vlakana

strojarstvo