struna tražilica

image shadow

gljivasti ventil

ventil čiji kraj radnoga elementa ima oblik glijve

strojarstvo

gorište

temperatura pri kojoj tekućina stvara dovoljno pare da bi se uz prisutnost zraka zapalila i nastavila gorjeti pri prinošenju maloga plamena u kontroliranim uvjetima

strojarstvo

goriva tekućina

tekućina čije je plamište jednako ili više od 38 °C

strojarstvo

gornja granica tlaka ciklusa

tlak viši od stvarno potrebnoga ispitnog tlaka tijekom svakoga ciklusa ispitivanja zamora materijala

strojarstvo

gradijent tlaka

mjera promjene tlaka tijekom vremena pri stacionarnome strujenju

strojarstvo

gravimetrijski stupanj iskoristivosti

učinkovitost filtra pri uklanjanju poznatoga uzorka ispitnoga onečišćivača pri određenim laboratorijskim uvjetima određivanjem mase onečišćivača koju filtar uklanja

strojarstvo

grijač

uređaj koji dodaje toplinu fluidu

strojarstvo

grupna priključna ploča

najmanje dvije međusobno spojene priključne ploče slične konstrukcije kroz koje se osigurava zajedničko opskrbljivanje i/ili odvođenje radne tekućine

strojarstvo

grupni razdjelni priključak

najmanje dva spojena razdjelna priključka slične konstrukcije bez ugrađenih ventila

strojarstvo

gubitak tlaka

smanjenje tlaka zbog trošenja energije koja se nije pretvorila u koristan rad

strojarstvo