struna tražilica

image shadow

dinamičko ponašanje

ponašanje kojim se opisuje kako regulacijski sustav ili njegova sastavnica reagiraju na ulazni signal tijekom vremena

strojarstvo

diskretni korak

korak čije su vrijednosti konačne ili prebrojive

strojarstvo

dobava kompresora

obujam istisnutoga plina u jedinici vremena

strojarstvo

dobavni protok

protok proizveden pri dovedenoj snazi

strojarstvo

dobavni tlak

tlak koji proizvodi izvor energije

strojarstvo

dobavni vod

vod kojim se radna tekućina dovodi u uređaj

strojarstvo

dodatni priključak

pomoćni priključak na sastavnici ili cjevovodu za dobavu fluida ili mjerenja

strojarstvo

dodirna površina

stvarna površina dodira dviju odgovarajućih pričvrsnih površina

strojarstvo

donja granica tlaka ciklusa

tlak niži od stvarno potrebnoga ispitnog tlaka tijekom svakoga ciklusa ispitivanja zamora materijala

strojarstvo

dopunjavanje

dodavanje radne tekućine radi održavanja hidrauličkoga sustava punim

strojarstvo