struna tražilica

image shadow

zapremina lubanje

mjera obujma unutrašnjosti lubanje koja se rabi za približnu procjenu veličine mozga

etnologija i antropologija

zaštita kulturne baštine

sustavni napori za očuvanjem tradicionalnoga kulturnog znanja, običaja i materijalnih proizvoda te prirodnih izvora na kojima se temelje

etnologija i antropologija

zatvoreni društveni sustav

sustav u kojemu se društvena stratifikacija temelji na pripisanome statusu

etnologija i antropologija

zatvoreno pitanje

pitanje u anketi u kojemu se traže točno određene informacije i koje ograničuje slobodu ispitanika u odabiru mogućega odgovora

interdisciplinarne društvene znanosti

zbrojni učinak

zajednički učinak alela koji se nalaze na dvama različitim lokusima

biologija

zdrav razum

sociokulturno definiran skup tipiziranih i neupitnih stajališta o razumnome, prirodnome i racionalnome ponašanju u svakodnevnome životu

etnologija i antropologija

združena obitelj

više nuklearnih obitelji braće koje žive zajedno

etnologija i antropologija

zemljoradnja krčenjem i paljenjem

stvaranje polja ili pašnjaka sječom i spaljivanjem šume

etnologija i antropologija

zlo oko

sposobnost da se naškodi pogledom ili željom

etnologija i antropologija

znak

pojava koja čovjeku označuje drugu pojavu

interdisciplinarne humanističke znanosti