struna tražilica

image shadow

ukupna površina tijela

aproksimacija vanjske površine tijela izračunana zanemarujući prirodne udubine i izbočine na tijelu

etnologija i antropologija

uloga

očekivano ponašanje pojedinca u određenoj situaciji povezano s njegovim društvenim položajem

etnologija i antropologija

ultimogenitura

načelo prema kojemu najmlađe dijete ima pravo na nasljedstvo

etnologija i antropologija

uljudnost

komunikacijska vještina usmjerena na potvrđivanje društvene vrijednosti i samopoštovanja sugovornika uzajamnim obzirom

etnologija i antropologija

umijeće vladanja

skup organiziranih praksa kojima se upravlja ljudima

interdisciplinarne društvene znanosti

umjetni jezik

planski osmišljen jezik

etnologija i antropologija

unakrsni rođaci

djeca očeve sestre ili majčina brata

etnologija i antropologija

unheimlich

koji je poznat u nepoznatome te djeluje strano, nelagodno ili zastrašujuće

interdisciplinarne humanističke znanosti

uništavanje okoliša

proces u kojemu iscrpljivanje resursa dovodi do uništavanja ekološkoga sustava

etnologija i antropologija

univerzalizam

mišljenje da su neke ljudske osobine i značajke ljudskoga iskustva zajedničke svim skupinama

etnologija i antropologija