struna tražilica

image shadow

tekstualnost

pristup prema kojemu kulturne pojave valja čitati i interpretirati poput tekstova

etnologija i antropologija

temeljni prirodni izvori

prirodni izvori ključni za opstanak organizma u okolišu

etnologija i antropologija

temeljni rječnik

popis riječi čija su značenja ista u svim jezicima

etnologija i antropologija

temperaturna granica preživljenja

temperatura okoliša ispod ili iznad koje ljudsko tijelo ne može održavati toplinsku ravnotežu

etnologija i antropologija

teodiceja

filozofski pristup koji boga nastoji objasniti iskustveno i razumski

etnologija i antropologija

teorija

skup sustavnih, logički povezanih i provjerljivih ideja kojima se nastoje objasniti zakonitosti prirodnih i društvenih pojava

teorija diskursa

paradigma prema kojoj sve društvene pojave, djelovanja i objekti poprimaju značenje putem povijesno specifičnih diskursa

interdisciplinarne društvene znanosti

teorija djelovanja

teorijski pristup usredotočen na individualne aktere i njihove strategije političkoga djelovanja

etnologija i antropologija

teorija elita

teorija prema kojoj svim društvenim zajednicama upravlja malobrojna vladajuća elita

etnologija i antropologija

teorija govornih činova

teorija o uporabi jezika kao djelovanju

etnologija i antropologija