struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

segmentirani sustav

društvena organizacija temeljena na međusobno suprotstavljenim lozama

etnologija i antropologija

segmentno društvo

društvo koje se sastoji od malih nezavisnih društvenih jedinica podjednake veličine

etnologija i antropologija

seksizam

diskriminacija na temelju spola

etnologija i antropologija

sekularni trend

proces koji dovodi do postupne promjene prosječnih veličina ljudskoga tijela od generacije do generacije

etnologija i antropologija

sekundarna spolna obilježja

vanjske tjelesne razlike između spolova koje nisu izravno povezane s reprodukcijom

etnologija i antropologija

sekundarne institucije

institucije koje proizlaze iz primarnih institucija

etnologija i antropologija

sekundarni etnocentrizam

etnocentrizam u kojemu antropolog sve zajednice tumači prema mjerilima i obrascima zajednice u kojoj je provodio terenska istraživanja

etnologija i antropologija

sekundarno središte okoštavanja

mjesto na kojemu se stvara kost nakon nastajanja primarnoga središta okoštavanja

temeljne medicinske znanosti

selektivni zamah

brzo učvršćivanje alela koji ima prednost u prirodnome odabiru

etnologija i antropologija

selilačko stočarstvo

stočarstvo u kojem se stada sezonski sele na različita područja raspoloživa za ispašu

etnologija i antropologija