struna tražilica

image shadow

ravnopravno društvo

društvo u kojemu svi članovi imaju jednak pristup resursima, moći i prestižu

interdisciplinarne humanističke znanosti

razgovor

međudjelovanje kojim se neprestano iznova stvara i oblikuje ljudska stvarnost

etnologija i antropologija

razmjena

uzajamno davanje i uzimanje predmeta, dobara ili usluga među društvenim akterima

etnologija i antropologija

razmjenska vrijednost

vrijednost predmeta određena onim za što može biti razmijenjena

etnologija i antropologija

razvoj

prirodno usavršavanje organizma postupnim kvantitativnim ili kvalitativnim promjenama koje od nepotpunoga i nezreloga stanja vode prema visokoorganiziranome i zrelome stanju

etnologija i antropologija

razvojni ciklus kućanstva

obrazac promjena strukture kućanstva tijekom vremena karakterističan za određenu zajednicu

etnologija i antropologija

reaktivnost

osjetljivost i sposobnost prilagodbe organizma na vanjske podražaje

etnologija i antropologija

referentni okvir

shema tumačenja koja pojedincima omogućuje lociranje, opažanje, identificiranje i označivanje događaja i okolnosti u socijalnome međudjelovanju

etnologija i antropologija

referentni uzorak DNK-a

biološki uzorak DNK-a koji se uzima od osobe poznatoga identiteta radi uspoređivanja s profilima DNK-a neidentificiranih osoba s ciljem utvrđivanja njihova identiteta

etnologija i antropologija

refleksijska spektrofotometrija

određivanje boje ljudske kože mjerenjem količine odbijene svjetlosti s njezine površine

etnologija i antropologija