struna tražilica

image shadow

paradigmatski odnos

strukturni odnos između elementa i njegovih mogućih pojmovno povezanih zamjena na određenome mjestu sustava

interdisciplinarne društvene znanosti

paradoks promatrača

nemogućnost opažanja spontanoga ponašanja zbog prisutnosti istraživača

etnologija i antropologija

parajezična komunikacija

uporaba neverbalnih znakova u govornome izražavanju koji upotpunjuju njegovo značenje

filologija

paralelna evolucija

razvoj sličnih obilježja kod vrsta koje potječu od zajedničkoga pretka kao posljedica prilagodbe sličnim životnim uvjetima

etnologija i antropologija

paralelni rođaci

djeca očeva brata ili majčine sestre

etnologija i antropologija

parole

individualna uporaba jezika

filologija

pastiš

postupak čija je značajka citiranje i posuđivanje elemenata iz različitih stilova

etnologija i antropologija

pater

društveno i pravno priznat otac djeteta

etnologija i antropologija

patrijarhat

društveni sustav u kojemu muškarci imaju vlast, moć i privilegije

etnologija i antropologija

patrilateralni rođak

rođak očeve linije obitelji

etnologija i antropologija