struna tražilica

image shadow

obmana

čin normalnoga ponašanja izveden namjerno da, radi vlastite koristi, drugoga dovede u zabludu

etnologija i antropologija

obred

formalno strukturiran skup radnja koji ima simboličko društveno ili religiozno značenje

etnologija i antropologija

obred osnaživanja

obred strukturiran tako da učvršćuje vrijednosti, norme i identitet zajednice

etnologija i antropologija

obred pobune

obred zamjene društvenih uloga tijekom kojega mladi članovi društva preuzimaju uloge namijenjene starijim članovima

etnologija i antropologija

obred prijelaza

obredni proces koji obilježava prijelaz pojedinca iz jedne životne faze u drugu životnu fazu

etnologija i antropologija

obred pročišćenja

obred čija je svrha uspostavljanje izgubljene čistoće ili postizanje višega stupnja čistoće u transcendentalnoj, društvenoj ili kulturnoj sferi

interdisciplinarne humanističke znanosti

obredno srodstvo

prividno srodstvo koje nastaje obrednim činom

etnologija i antropologija

obrezivanje

djelomično ili potpuno uklanjanje spolnih organa iz kulturnih, društvenih ili vjerskih razloga

etnologija i antropologija

očekivani životni vijek

mjera prosječne duljine života pripadnika neke vrste

etnologija i antropologija

odgođena izravna ženidbena razmjena

izravna ženidbena razmjena u kojoj društvena skupina u jednoj generaciji prima, a u sljedećoj daje žene

etnologija i antropologija