struna tražilica

image shadow

lingua franca

jezik kojim se na nekome području služe govornici različitih jezika za međusobnu komunikaciju

etnologija i antropologija

lingvistička antropologija

antropološka disciplina koja proučava ulogu jezika u evoluciji i egzistenciji čovjeka

etnologija i antropologija

lingvistika

znanost o jeziku

etnologija i antropologija

linijski rođak

izravni predak ili potomak

etnologija i antropologija

logocentrizam

apstraktna teorija koja svijet tumači kao racionalno ustrojen sustav sa samoevidentnim i sveprisutnim racionalnim izvorištem istine, a jezik svodi na puko sredstvo kojim se do nje dolazi

interdisciplinarne humanističke znanosti

lokucijski čin

čin izricanja

etnologija i antropologija

lokus DNK-a

mjesto na kromosomu na kojemu se nalazi gen ili određeni odsječak molekule DNK-a

etnologija i antropologija

longitudinalne tjelesne dimenzije

antropometrijske dimenzije koje se mjere u smjeru uzdužne tjelesne osi

etnologija i antropologija

longitudinalno istraživanje

istraživanje koje obuhvaća ponavljano mjerenje na istim osobama ili uzorcima iz iste populacije

etnologija i antropologija

lovci skupljači

zajednice čiji se opstanak temelji na izravnome skupljanju divljega jestiva bilja i lovu

etnologija i antropologija