struna tražilica

image shadow

kazivač

član proučavane zajednice koji antropologu daje podatke

etnologija i antropologija

kibernetika

disciplina koja proučava strukturu živih i neživih regulacijskih sustava te upravljanje njima

etnologija i antropologija

kiborg

hibridna humanoidna vrsta nastala spajanjem čovjeka i stroja

etnologija i antropologija

kinezija

proučavanje značenja tjelesnih pokreta u komunikaciji

etnologija i antropologija

kladistika

metoda klasifikacije organizama temeljena na analizi izvedenih homolognih svojstava

biologija

kladogeneza

razvoj novih vrsta grananjem filogenetičkih linija jedne vrste

etnologija i antropologija

kladogram

dijagram koji prikazuje evolucijske odnose utvrđene kladističkom analizom

biologija

klan

jednolinijska rodbinska skupina čiji članovi vjeruju da potječu od zajedničkoga pretka, ali to ne mogu dokazati genealoškim vezama

etnologija i antropologija

klasifikacijsko rodbinsko nazivlje

rodbinsko nazivlje u kojemu se isti naziv rabi za izravne i bočne rođake

etnologija i antropologija

klasni sustav

sustav društvene hijerarhijske raslojenosti u kojemu društveni slojevi čine kontinuum te je društvena mobilnost moguća

etnologija i antropologija