struna tražilica

image shadow

heliocentrizam

smjer u difuzionizmu koji počiva na ideji da cjelokupna ljudska kultura potječe od drevnoga egipatskog kulta Sunca

etnologija i antropologija

hermeneutika

umijeće tumačenja i razumijevanja teksta

interdisciplinarne humanističke znanosti

heterodoksija

skup vjerovanja i vrijednosti koje podrivaju norme društvenoga polja

etnologija i antropologija

heteroglosija

prisutnost različitih diskursa u istome tekstu ili društvenome kontekstu

interdisciplinarne humanističke znanosti

heteronormativnost

stajalište da je heteroseksualnost normalan oblik seksualnosti koji nije potrebno analizirati

etnologija i antropologija

heteroplazmija

postojanje dvaju ili više različitih sljedova mitohondrijskoga DNK-a u stanici ili pojedincu

etnologija i antropologija

heterostereotip

stereotip koji članovi jedne društvene skupine imaju o članovima druge društvene skupine

interdisciplinarne društvene znanosti

hexis

tjelesno izražavanje kulturnih dispozicija

etnologija i antropologija

hibridnost

svojstvo transkulturnih entiteta nastalih u područjima dodira različitih kulturnih obilježja i tradicija

interdisciplinarne društvene znanosti

hidraulička civilizacija

društveno uređenje koje se temelji na nadzoru nad vodnim resursima i sustavima navodnjavanja potrebnima za proizvodnju hrane

etnologija i antropologija