struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

genom

cjelokupni slijed DNK-a nekoga organizma

biologija

genotip

kombinacija alela na najmanje jednome lokusu neke jedinke

biologija

genska heterogenost

pojava da isti fenotip može biti posljedica različitih alelnih ili nealelnih mutacija u jednome genu ili u više njih

biologija

genska prepreka

zemljopisna ili kulturna prepreka protoku gena koja dovodi do promjena u učestalosti alela

etnologija i antropologija

genska raznolikost

raznolikost neke populacije na razini pojedinačnih gena

biologija

genska rekombinacija

razmjena odsječaka DNK-a između kromosomskoga para

etnologija i antropologija

genski biljeg

lokus koji se može rabiti za utvrđivanje genske strukture populacije ili kao referentna točka pri utvrđivanju položaja drugih genskih lokusa

biologija

genski polimorfizam

prisutnost najmanje dvaju alela na jednome genskom lokusu čija je učestalost u populaciji najmanje 1 %

etnologija i antropologija

genski pomak

proces promjene u genskome sastavu populacije pod utjecajem slučajnih čimbenika

biologija

gensko miješanje populacija

razmjena gena među populacijama

biologija