struna tražilica

image shadow

film istine

stil dokumentarnoga filma koji problematizira stvarnost prikazujući međudjelovanje između snimatelja i subjekata

etnologija i antropologija

filogenetička linija

slijed i međusobni odnosi potomaka zajedničkoga pretka

etnologija i antropologija

filogenetička mreža

slikovni prikaz evolucijskih odnosa koji sažima više evolucijskih stabala

etnologija i antropologija

filogeneza

evolucijska povijest vrsta i njihovih odnosa

etnologija i antropologija

filozofska antropologija

grana sociokulturne antropologije koja se bavi temeljnim pitanjima čovjekova postojanja i smisla života

etnologija i antropologija

fisija

razdvajanje rodbinske skupine na najmanje dvije nove skupine

etnologija i antropologija

fiziološka antropologija

grana biološke antropologije koja proučava fiziološke odgovore ljudi na uvjete okoliša

etnologija i antropologija

fokus-skupina

kvalitativna metoda prikupljanja podataka koja se oslanja na interakciju sudionika odabranih osobina, okupljenih u manje skupine u kojima raspravljaju o zadanim temama

interdisciplinarne društvene znanosti

folklor

tradicionalno kolektivno umjetničko stvaralaštvo koje se održava usmenom komunikacijom i arhetipskim ponašanjem

etnologija i antropologija

folkloristika

znanstvena disciplina koja proučava folklor

etnologija i antropologija