struna tražilica

image shadow

ekološka antropologija

grana antropologije koja proučava odnose između ljudske kulture i prirodnoga okolša

etnologija i antropologija

ekološka niša

ukupnost živih i neživih sastavnica okoliša koji su u međudjelovanju s jedinkom ili populacijom

etnologija i antropologija

ekološka osjetljivost

osjetljivost organizma na utjecaje čimbenika okoliša

etnologija i antropologija

ekološki imperijalizam

kolonizacijom prouzročene promjene u okolišu koje ugrožavaju ili uništavaju tradicionalne načine opstanka autohtone populacije

etnologija i antropologija

ekološki nadzor

proces vođenja evidencije i opisivanja stanja populacije i okoliša

etnologija i antropologija

ekološki preinačivatelj

čimbenik okoliša čiji utjecaj prelazi uobičajene granice varijacija i tolerancije organizma te time prouzročuje njegove fenotipske promjene

etnologija i antropologija

ekološki sustav

skup elemenata i procesa koji određuju stanište te organizme koji ga naseljavaju

etnologija i antropologija

ekološko modeliranje

matematička simulacija pojednostavnjenoga modela međudjelovanja dinamičkih ekoloških sustava u vremenu i prostoru

etnologija i antropologija

ekonomija

proučavanje načina uporabe izvora za proizvodnju i raspodjele dobara i usluga u sociokulturnome kontekstu

etnologija i antropologija

ekonomska antropologija

grana sociokulturne antropologije koja proučava poimanje i praksu proizvodnje, razmjenu i potrošnju materijalnih i nematerijalnih dobara u društvenome i kulturnome kontekstu

etnologija i antropologija