struna tražilica

image shadow

akomodacija

djelomično uspješna prilagodba na nepovoljne uvjete okoliša koja prouzročuje znatne gubitke drugih važnih funkcija organizma

etnologija i antropologija

akter

pojedinac koji aktivno sudjeluje u društvenim procesima

etnologija i antropologija

aktualistički pristup

tumačenje arheološke građe s pomoću spoznaja o suvremenim procesima i pojavama

etnologija i antropologija

akulturacija

proces preuzimanja kulturnih obilježja kao posljedica kulturnoga dodira

etnologija i antropologija

akutna izloženost okolišu

kratkotrajna ili prolazna izloženost rizičnim čimbenicima okoliša

etnologija i antropologija

alel

najmanje jedna inačica gena ili slijeda DNK-a na određenome lokusu

etnologija i antropologija

Allenovo pravilo

pravilo prema kojemu su tjelesni nastavci toplokrvnih organizama relativno manji kod jedinka vrste koje naseljavaju hladnija podneblja, nego kod jedinka iste vrste koje naseljavaju toplija podneblja

etnologija i antropologija

alometrija

različita brzina rasta pojedinih dijelova tijela u odnosu na rast cijeloga tijela

etnologija i antropologija

alter

osoba u rodoslovnome stablu s kojom je ego u rodbinskome odnosu

etnologija i antropologija

altruizam

briga za druge ljude i težnja da se doprinese njihovoj dobrobiti radi koje se njihovi interesi stavljaju ispred vlastitih interesa i osobne koristi

etnologija i antropologija