struna tražilica

image shadow

livadna mačica

višegodišnja uskolisna biljka iz porodice trava čiji je cvat kratak i tanak prividni klas

poljoprivreda (agronomija)

livadna vlasnjača

višegodišnja uskolisna biljka iz porodice trava s piramidastom metlicom i brojnim klasićima ljubičaste ili crnkaste boje

poljoprivreda (agronomija)

livadna vlasulja

višegodišnja uskolisna grmolika biljka iz porodice trava čija je metlica nakon cvatnje stegnuta i jednostrana, a klasići imaju pet do osam cvjetova

poljoprivreda (agronomija)

livadna zečina

višegodišnji širokolisni korov iz porodice glavočika cjevnjača sa svjetloljubičastim cvjetovima skupljenim u velike cvatne glavice

poljoprivreda (agronomija)

livadni kozlinac

višegodišnji širokolisni korov iz porodice leptirnjača sa svjetložutim cvatovima na dugim stapkama

poljoprivreda (agronomija)

livadni krestac

višegodišnja uskolisna biljka iz porodice trava čiji je cvat gusta klasolika metlica

poljoprivreda (agronomija)

livadni repak

višegodišnj uskolisni korov iz porodice trava čiji je cvat gusta valjkasta zelena metlica koja nalikuje na repić

poljoprivreda (agronomija)

lobode

prodica jednogodišnjih ili višegodišnjih širokolisnih biljaka, a dijelom i polugrmova ili malih grmova, s nasuprotno poredanim listovima i malim zelenim cvjetovima

poljoprivreda (agronomija)

lom stabljike i grane lijeske

bolest lijeske kod koje u godini nakon infekcije zastaje rast izbojaka, listovi su manji i žutozeleni, a na kori se javljaju nepravilne mrlje veličine i do desetak cm koje s vremenom dovode do loma stabljike

poljoprivreda (agronomija)

lucerna

višegodišnja širokolisna biljka iz porodice leptirnjača s modrim ili ljubičastim cvjetovima u duguljastim grozdovima

poljoprivreda (agronomija)