struna tražilica

image shadow

zakup broda

ugovor kojim brodovlasnik ili brodar daje zakupoprimatelju cijeli brod, bez posade, na uporabu radi obavljanja plovidbene djelatnosti pri čemu zakupoprimatelj preuzima brod u posjed i ima potpunu kontrolu nad njime

pravo

zakup broda s posadom

brodarski ugovor kojim zakupoprimatelj unajmljuje brod i posadu i upravlja brodom kao da je njegov vlastiti

pravo

zakupnina

iznos koji zakupoprimatelj u određenim vremenskim razmacima trajanja zakupa broda plaća zakupodavatelju za korištenje brodom

pravo

zakupodavatelj

brodovlasnik ili brodar koji brod daje u zakup zakupoprimatelju

pravo

zakupoprimatelj

pravna osoba koja od brodovlasnika preuzima brod u posjed i njime se koristi kao vlastitim brodom

pravo

zalihe

gorivo, mazivo, napojna i pitka voda

brodogradnja

zalijetanje i zaostajanje broda

translacijska gibanja broda u smjeru uzdužne osi

tehnologija prometa i transport

založno pravo na brodu

ograničeno stvarno pravo na brodu ili njegovim pripadcima koje ovlašćuje vjerovnika da određenu tražbinu namiri iz vrijednosti broda ili njegovih pripadaka

pravo

zamjenska klauzula

klauzula u brodarskome ugovoru kojom je dopuštena zamjena ugovorenoga broda drugim

pravo

zanošenje broda

translacijsko gibanje broda u smjeru poprečne osi

tehnologija prometa i transport