struna tražilica

image shadow

tegalj

uže kojim se brod ili drugi plovni objekt vuče morem

tehnologija prometa i transport

teglenica

plovni objekt jednostavne konstrukcije bez vlastitoga poriva za prijevoz tereta unutarnjim plovnim putovima i na ograničenome području plovidbe morem

brodogradnja

tegleničar

brod za prijevoz teglenica

brodogradnja

tegljač

specijalni brod namijenjen tegljenju drugih plovnih objekata

brodogradnja

tehnički nadzor

nadzor koji obuhvaća odobrenje tehničke dokumentacije na temelju koje se brod gradi ili preinačuje te odobrenje strojeva, uređaja i opreme za ugradnju u brod

brodogradnja

tehnički plovni objekt

brod za obavljanje tehničkih radova

brodogradnja

tekući dani

dani koji slijede jedan iza drugoga i u stojnicama se računaju neprekidno po kalendaru

pravo

tekući dani ako vrijeme dopušta

tekući dani koji se u stojnicama računaju neprekidno po kalendaru osim kada se zbog lošega vremena u luci ne može ukrcavati i iskrcavati teret

pravo

temeljna ploča

gornji dio temelja stroja

brodogradnja

teorijska širina

širina brodskoga obrisa

brodogradnja