struna tražilica

image shadow

sektor svjetla

sektor koji označuje sigurno ili opasno područje za plovidbu

geodezija

serilija

histarska i liburnska brodica duljine 8 metara, širine od 2,5 do 3 metra i gaza 0,4 metra, s jednim križnim jedrom i veslima

brodogradnja

ses

dvotrupac koji dio istisnine poništava tlakom zračnoga jastuka među trupovima

brodogradnja

seš

dugi težinski valovi prouzročeni atmosferskim poremećajima

geofizika

sidrena soha

soha za dizanje sidra

brodogradnja

sidrena stelja

nagnuto ležište sidra na palubi uz bok broda

brodogradnja

sidreni blok

betonski blok koji se polaže na morsko dno za pomoć pri sidrenju plovnih objekata

tehnologija prometa i transport

sidreni lanac

lanac kojim je brod spojen sa sidrom

brodogradnja

sidreni vrtuljak

vrtuljak koji omogućuje okretanje sidra

brodogradnja

sidreno vitlo

uređaj za podizanje i spuštanje sidra

brodogradnja