struna tražilica

image shadow

palubna proveza

krajnji bočni voj limova opločenja palube čvrstoće

brodogradnja

palubni protupožarni sustav

osnovni sustav za gašenje požara na brodovima koji se sastoji od protupožarnih crpka, cjevovoda, hidranata, cijevi i mlaznica

sigurnosne i obrambene znanosti

paralelni srednjak

srednji dio broda jednakoga poprečnog presjeka po površini i obliku

brodogradnja

parobrod

brod pogonjen vodenom parom koja se dobiva iz kotlova na kruta ili tekuća goriva

brodogradnja

pataka

hrvatski trgovački i ratni jedrenjak široka i okrugloga trupa bez izraženih nadgrađa, duljine 15 metara i nosivosti od 150 do 315 tona, s dvama jarbolima i trima križnim jedrima na prednjemu jarbolu i jedrom pričvršćenim za sošnjak na krmenome jarbolu

brodogradnja

patentno sidro

sidro bez prečke i s pomičnim krakovima

brodogradnja

paušalna vozarina

jedinstveni vozarinski stav za prijevoz tereta kontejnerima koji se obračunava po jednome kontejneru za određenu relaciju

pravo

pažnja urednoga brodara

stupanj pozornosti koji se u suvremenim uvjetima može zahtijevati od prosječna brodara

pravo

pelig

hrvatski trgovački jedrenjak duljine od 16 do 22 metra i nosivosti od 60 do 150 tona, s dvama jarbolima i oglavnim jedrom na prednjemu jarbolu i jedrom pričvršćenim za sošnjak na krmenome jarbolu

brodogradnja

pelikan-kuka

kuka u obliku pelikanova kljuna sa zaklopcem na oprugu za hvatanje i brzo otpuštanje konopa deblenjaka spinakera ili očica jedara

brodogradnja