struna tražilica

image shadow

manjak ukrcanoga tereta

dio tereta iz jedne pošiljke koji je ostao neukrcan

tehnologija prometa i transport

marginalne klauzule

klauzule koje zapovjednik broda unosi u teretnicu i kojima se ograđuje s obzirom na masu, količinu i vrstu tereta ili utvrđuje određene vanjske nedostatke tereta koji je primio na prijevoz

pravo

marina

dio vodenoga prostora i dio obale posebno izgrađen i uređen za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata

tehnologija prometa i transport

masa nepoznata

marginalna klauzula kojom se zapovjednik ograđuje s obzirom na točnost krcateljevih navoda o masi primljene robe

pravo

masa praznoga broda

masa broda koja uključuje mase strukture, strojeva, uređaja i opreme, masu krutoga balasta, masu pričuvnih dijelova određenih pravilima i propisima te masu tekućina u brodskim sustavima koje su nužne za pokretanje sustava

brodogradnja

međudjelovanje brodova pri mimoilaženju i pretjecanju

utjecaj koji se očituje udaljavanjem i približavanjem pojedinih dijelova brodova pri mimoilaženju i pretjecanju na malim udaljenostima

tehnologija prometa i transport

međuluka

luka između polazne i završne luke putovanja u koju brod pristaje radi krcanja tereta poslije obavljenoga reda plovidbe

pravo

Međunarodna hidrografska organizacija

organizacija koje se brine o usklađivanju djelatnosti nacionalnih hidrografskih instituta, postizanju istolikosti u pomorskim kartama i drugim publikacijama o plovidbi, podupire usvajanje najboljih metoda u obavljanju i uporabi hidrografskih mjerenja te promiče znanost u području hidrografije i tehničkih sredstava koja se upotrebljavaju u oceanografskim mjerenjima

geofizika

Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja s brodova

međunarodna konvencija o opremanju i postupcima na brodovima radi sprečavanja zagađivanja s brodova uljima, štetnim tekućinama u razlivenome stanju, štetnim tvarima u zapakiranome stanju, otpadnim vodama i smećem

tehnologija prometa i transport

Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru

međunarodna konvencija o utvrđivanju sposobnosti pomorskih brodova za plovidbu u međunarodnome prometu radi zaštite putnika, posade i ostalih osoba zaposlenih na brodu

tehnologija prometa i transport