struna tražilica

image shadow

jaki vjetar

vjetar jačine šest bofora i brzine od 39 do 49 kilometara na sat

geofizika

jako mrtvo more

mrtvo more visine od 2,5 do 4 metra

geofizika

jakovljice

viseće stube izrađene od konopa ili kombinacije konopa i drvenih oblica

tehnologija prometa i transport

jamčevno pismo

isprava kojom krcatelj daje jamstvo brodaru da će nadoknaditi svaku štetu primatelju tereta jer je izdao čistu teretnicu

pravo

jamstvo

čvrsta ugovorna obveza osiguranika u pomorskome osiguranju da nešto učini ili propusti

pravo

jaram

metalna naprava na struku kormila za koju je pričvršćena upravljačka užad

brodogradnja

jarbol

uspravni stup plovila na koji se postavlja jedro i pojedini navigacijski i komunikacijski uređaji

brodogradnja

jarbolna antena

višedjelna brodska predajna antena u obliku jarbola

tehnologija prometa i transport

jarbolno svjetlo

bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 225°, postavljeno u ravnini uzdužnice broda i učvršćeno tako da se svjetlost vidi od pramčanoga dijela uzdužnice od 22,5° iza subočice na obama bokovima broda

tehnologija prometa i transport

jaružalo

brod opremljen fiksnim uređajem za produbljivanje dna mora, rijeka, jezera, kanala ili luka te s prostorom za prikupljanje izvađenoga materijala ili bez njega

brodogradnja